Sosyal Araştırmalar

Sosyal Araştırmalar

Sosyal politika üreten veya mevcut politikaları tartışan kamu kurumu, akademisyen ve STKların ihtiyaç duyduğu araştırmalarda örneklem ve soruformu tasarımı ve danışmanlığı, kalitatif ve kantitatif saha hizmeti, teknik analiz ve raporlama desteği sunuyoruz.

Etki Değerlendirme Araştırmaları ile toplum için yapılan her küçük adımın ve çabanın kısa ve uzun vadeli etkisini ölçebiliyoruz. Özellikle STK’lar için vazgeçilmez araçlardan biri olan Etki Değerlendirme Araştırmaları ile yürütülen faaliyetin veya eylemin veya eğitimin hedef kitle ve diğer paydaşlar nezdinde sayısal, ölçülebilir ve zaman içinde gözlenebilir, diğer faaliyetlerle karşılaştırılabilir sonuçları ortaya çıkarılabiliyor.