Akademik Araştırmalar

Akademik Araştırmalar

Akademik Araştırmalar’da akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu her türlü veriyi bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak tüm Türkiye genelinde toplayabiliyoruz. 15 yıllık araştırmacılık geçmişimizde Türkiye’de ve dünyanın farklı üniversitelerinde seçkin araştırmacıların tercih ettiği bir kurum olduk. Veri toplamanın bizzat kendisinin akademik bir süreç olduğunun farkındayız, bu süreçte elde ettiğimiz deneyimle veri toplama faaliyetinin ölçülebilir, bilimsel ve doğruya “en yakın” olabilmesi için elimizden gelen çaba ve özeni gösteriyoruz. Hem standart teknik ve soruformlarında hem de inovatif tekniklerde akademisyenlerin hak ettikleri kaliteli saha desteğini sağlıyoruz. Sadece veri toplama değil, araştırma sürecinin herhangi bir aşaması için ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri bizden alabilirsiniz (saha hizmeti, transkripsiyon, katılımcı temini, veri girişi veya hepsi)